EKONOMİ,  TOPLUM

Türkiye’de Her ON Kişiden YEDİSİ Geçim Sıkıntısı Çekiyor!

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM hafta içi COVID-19’un Türkiye’deki hane gelirleri üzerindeki etkisi ile alakalı bir çalışma raporu yayınladı.

Rapora göre ücret geliri olduğunu beyan eden katılımcıların neredeyse üçte biri ücret gelirlerinde düşüş olduğunu söylemiştir. Ücret gelirinde düşüş olduğunu beyan eden katılımcılar içinde işini kaybedenler de yer almaktadır. Müteşebbis geliri olduğunu söyleyen katılımcılar arasında gelir kaynağında azalma olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 44,1’e çıkmaktadır. Bu durum salgının yarattığı ekonomik zararın hem ücretli hem de kendi hesabına çalışanlar tarafından şiddetle hissedildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kalemlerde tek istisna emeklilik gelirlerdir. En düşük emekli maaşının artırılmasıyla birlikte emeklilik geliri aldığını söyleyen hanelerin yüzde 11,7’si bu gelir kaleminde artış olduğunu beyan etmiştir.

Gelir KaynaklarıArttı (%)Azaldı (%)
Maaş, ücret, yevmiye2.430.3
Menkul ve gayrimenkul9.813.5
Müteşebbis geliri4.944.1
Emeklilik geliri11.7
Sosyal transferler31.621.0
Haneler arası transferler36.97.7

Öte yandan gelir kaybı yaşayan ailelerin %23.9’u yaşadıkları gelir kaybına rağmen, bu durumla başa çıkmak için harcamalarından kısmak zorunda kaldığını beyan etmiştir. Ayrıca gelir kaybı yaşamasına rağmen kredi ya da yakınlarından borç alan aileler de mevcuttur.

Çalışmada yer alan katılımcılara COVID-19 sürecinde hanelerindeki borç durumunun ne yönde bir değişim yaşadığı da sorulmuştur. Buna göre, katılımcıların %42.7’si borç yüklerinin arttığını belirtirken sadece %3.5’i bu süreçte borçlarının azaldığını belirtmiştir.

Pandemi sürecinde ailelerin finansal dayanıklıklarını ölçmek adına 1000 TL’lik ani bir harcama durumunda hangi yolları tercih edecekleri sorulmuştur. Buna göre 1000 TL tutarında beklenmedik bir harcamayı katılımcıların %27.1’i ödeyemeyeceğini belirtmiştir. Öte yandan katılımcıların %33.8’i ödeme için bankadan, %28.3’ü ise aile ve arkadaşlarından borç alarak ödeyebileceğini ifade etmektedir. Birikimlerini kullanarak bu harcamayı karşılayabilen katılımcıların oranı ise %7.9’da kalmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak hanelerin ani harcamalara karşı hazırlıksız olduğu ve birikimlerinin yetersiz olduğu çıkarımı yapılabilmektedir.

Hanelerin %38.8’i herhangi bir gelir elde edemedikleri durumda mevcut birikimleri ile bir ay boyunca bile geçinemeyeceğini ifade etmiştir. Öte yandan sadece %11.6’lık bir kısım 6 aydan fazla kendilerine yetebilecek bir birikimlerinin olduğunu belirtmiştir. Bu sonuca göre hanelerin %75’i birikimleri ile en fazla 3 ay geçinebileceklerini söylemiştir.

Katılımcılara salgının devam etmesi halinde önümüzdeki süreçte gelirlerinde nasıl bir değişim yaşanacağı sorulduğunda ise katılımcıların %45.3’ü gelir kaybının devam edeceğini düşünürken, sadece %6.9’u artış beklemektedir.

Çalışmanın sonunda salgın süresinde geçim zorluğu yaşadığını belirten ailelerin oranının %70 olduğu görülürken, %38’inin de gıda harcamalarını karşılamakta zorlandığı görülmüştür. Buna ek olarak çalışmada yer alan ailelerin %12’sinin de pandemi sürecinde borçlarının arttığı tespit edilmiştir.

Ücret geliri olan kişilerin neredeyse üçte biri ve kendi işini yapan her on kişiden dördü gelirlerinde azalma olduğunu belirtmektedir. Gelirlerdeki yaygın azalışa paralel olarak hanelerin borçluluk durumlarında da bozulmalar göze çarpmaktadır. Hanelerin üçte biri borçlarının biraz arttığını, yüzde 12’si ise borçlarının çok arttığını söylemektedir. HCOVIDA verileri, sosyal transferlerin ve haneler arası transferlerin açtığı koruma ağının salgında yetersiz kaldığına işaret etmektedir. Buna mukabil, aylık geçimini sağlamakta zorluk çeken hane oranında önemli bir artış görülmektedir. Salgın döneminde geçim zorluğu çektiğini beyan edenlerin oranı yüzde 70’e, gıda harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 38’e ulaşmıştır.

Kaynakça: COVID-19 SALGINININ HANE GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

https://betam.bahcesehir.edu.tr/wpcontent/uploads/2020/10/ArastirmaNotu254.pdf

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki Ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir