GENEL,  TOPLUM

Gençler “İyi” Değil!

Habitat Derneği’nin 2017’den beri düzenli olarak yapmış olduğu Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali raporunun 2021 yılı sonuçları Habitat Derneği ile Infacto RW işbirliğinde yayımlandı.

18-29 yaş arasındaki 1214 gencin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 2021 yılı sonuçlarına göre ilk defa gelecekten umutsuz olan genç oranının umutlu olan gençlerden daha fazla olduğu görüldü.

Gençlerin yaşam memnuniyetleri incelendiğinde ise her iki gençten bir tanesinin hayatından memnun olmadığı görüldü.

Gençlerin umutlu olma durumu cinsiyete göre karşılaştırıldığında ise erkeklerin kadınlara göre küçük bir farkla daha umutsuz olduğu tespit edilirken, yaşam memnuniyetleri incelemesinde ise kadınların küçük bir farkla erkeklere göre daha memnuniyetsiz olduğu tespit edildi.

Öte yandan gençlerin gelecekten umut hali mesleklere göre incelendiğinde çalışan gençlerin en umutlu olan kesim olduğu görülürken, iş arayan gençler ise geleceğe dair en az umuda sahip grup. Benzer bir durum hayat memnuniyeti için de gözükmekte.

Yukarıda bahsi geçen sorunun geçtiğimiz yıllardaki çalışmalarla olan sonuçları karşılaştırıldığında ise en tüm statülerde hem umut hem de memnuniyet oranın 2021 yılında en düşük seviyede olduğunu görüyoruz.

Son olarak gençlerin geleceğe dair umutlu olma durumları ile yaşam memnuniyetleri toplam aylık hane halkı gelirlerine göre incelendiğinde ise gelir seviyesi arttıkça hem memnuniyet hem de umutlu olma halinin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Habitat Derneği

Hazırlayan: Ozancan Özdemir

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki Ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir