woman internet vehicle technology
ÇEVİRİ,  Genel

Ülkemizde Uygulanan COVID-19 Aşılarının Etkinlik Karşılaştırması

15 Temmuz 2021’de The Lancet’de yayımlanan; DSÖ’nün Bulaşıcı Hastalık Epidemoloji ve Kontrol İşbirliği Merkezi’nden Wey Wen Lim, Loretta Mak, Gabriel M Leung, Benjamin J Cowling ve Malik Peiris tarafından hazırlanan akademik bir çalışmaya göre mRNA aşısı BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), koronavirüse karşı korumada inaktif virüs aşısına (Sinovac, Coronavac) göre daha etkili. İki aşının dört farklı test üzerinden karşılaştırmasını yapan bu akademik çalışmayı. sizler için Türkçeleştirdik.

COVID-19’a Karşı İnaktif ve mRNA Aşıları İmmunojenisite (Bağışıklık Sağlayıcılık) Karşılaştırması

Bu çalışmada, Hong Kong’da SARS-CoV-2 aşılarından BNT162b2 (BioNTech) veya inaktive virüs aşısı (Coronavac; Sinovac) olmuş sağlık çalışanlarında aşıların bağışıklık sağlama seviyeleri arasında bir karşılaştırma yapılmakta. Katılımcılardan, aşılamadan önce, 2. dozdan önce ve 2. dozdan 21-35 gün sonra kan örnekleri toplandı. Bu örneklerin SARS-CoV-2 antikor testlerinde, sivri proteinlerin reseptörlerine bağlanan antikorları ölçmek amacıyla ELISA, ELISA-pozitif örneklerde nötralize edici antikorları ölçmek amacıyla vekil virüs nötralizasyon (sVNT) tahlili, ve sonrasında canlı SARS-CoV-2 virüsü ile plaka azaltma nötralizasyon testi (PRNT) uygulandı.

Devlet hastaneleri, özel hastaneler ve Hong Kong’daki medikal kliniklerden seçilen ve rızaları alındıktan sonra devamlı şekilde kan örneklerinin alınması planlanan 1442 sağlık çalışanı seçildi. Burada; aşılamadan önce, ikinci dozdan önce ve ikinci dozdan sonra olmak üzere tamamlanmış verilere sahip 93 katılımcıdan gelen ön laboratuvar test sonuçları paylaşılmakta. Bu katılımcılardan 63 tanesi (%55.6’sı erkek, medyan yaşları 37, yaş aralıkları 26-60) tamamen BNT162b2 (BioNTech) aşısı ile iki doz aşılanırken kalan 30 katılımcı (%23.3 erkek, medyan yaşları 47, yaş aralıkları 31-65) inaktif aşı ile iki doz aşılandı.

BNT162b2 aşısı vurulan sağlık çalışanlarında ELISA ve sVNT testleri ile ölçülen antikor yoğunluğu ilk dozdan sonra önemli düzeyde artarken ikinci dozdan sonra da artmaya devam etti. PRNT sonuçlarına da sahip 12 katılımcılık bir alt kümenin ise ikinci doz sonrası PRNT50 sonuçlarında titrelerin geometrik ortalaması 269 olurken, PRNT90 sonuçlarının geometrik ortalaması 113 oldu. Buna karşılık, inaktif aşıdan vurulan sağlık çalışanlarının ELISA ve sVNT testlerinde antikor yoğunluğunun düşük, ikinci dozdan sonra yapılan testte ise ortalama düzeyde olduğu görüldü. Yine 12 katılımcıdan oluşan bir alt kümede ise ikinci dozdan sonra PRNT50  sonuçlarında titrelerin geometrik ortalaması 27 olurken, PRNT90 sonuçlarının geometrik ortalaması 8.4 oldu.

Nötralize edici antikor titrelerinin SARS-CoV-2 aşılarının koruyuculuğu ile ilişkili olduğu öne sürülmekte. Bu çalışmada anlatılan nötralize edici antikor yoğunluklarındaki değişimlerin aşıların etkinliğinde büyük farklar olduğu anlamına gelmesi mümkün. Bu çalışmada koruma ile ilişkilendirilen bazı diğer değişkenler (T hücreleri, antikor-bağımlı hücresel zehir antikoru) kullanılmamıştır. İleri çalışmalar, antikor yoğunluğunu yükseltmek ve inaktif aşı olan kişilerin klinik korumasını yükseltmek için takviye dozların da içinde bulunduğu alternatif stratejileri inceleyebilir.

Bu çalışma Hong Kong Devleti Gıda ve Sağlık Bürosu Sağlık ve Medikal Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. BJC, Hong Kong Devleti’nin İnovasyon ve Teknoloji Komisyonu’nun AIR@innoHK programı tarafından desteklenmiştir. BJC; Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKlein, Moderna ve Roche tarafından ek bağış (honoraria) aldığını belirtmiştir. Tüm yazarlar, başka hiçbir potansiyel çıkar çatışması olmadığını belirtmiştir.

Ekler:
Aşıların Farklı Testlere Tepkileri

Kaynak: Comparative immunogenicity of mRNA and inactivated vaccines against COVID-19
Çeviri: Levent Sarı

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki Ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir