DOĞA/ÇEVRE,  TOPLUM

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı Onaylayacağını Belirtti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21.09.2021 Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Paris İklim Anlaşması’nı önümüzdeki ay TBMM’nin onayına sunmayı planladıklarını belirtti. Böylece Türkiye, 6 yıl önce imzaladığı anlaşmayı resmen yürürlüğe koymak için beklenen adımı atacağını taahhüt etti.

Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren ilk iklim anlaşmasıdır.

Mart 2021 itibarıyla, BMİDÇS’nin 191 üyesi anlaşmaya taraftır. Türkiye, anlaşmayı onaylamayan altı BMİDÇS üye devletinin içindedir. Diğer devletler; Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen’dir. Bu altı ülke içinde en büyük emisyon kaynağı ilk 20 içinde yer alan İran ve Türkiye’dir. 

Paris Anlaşmasının amacı, sera gazı emisyonları sonucu artan sıcaklık artışlarını sanayi öncesi seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmaktır.

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şöyle sıralanabilir:

  • Küresel sıcaklık artışını, 1850-1900 yılları arasındaki “sanayi öncesi döneme” kıyasla 2 dereceyle sınırlamak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürmek. (Mevcut artışın 1,1-1,2 derece düzeyinde olduğu biliniyor.)
  • İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazlarını, 2050- 2100 yılları arasında ağaç, toprak ve okyanusların doğal yollardan sindirebileceği bir noktaya çekmek.
  • Her ülkenin karbon salımını kesme performansını beş yılda bir değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek.
  • Zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere “iklim finansı” vermesini sağlayarak iklim değişikliğine uyumunu geliştirmek ve yenilenebilir enerjiye geçişlerini sağlamak.

Karbon salımını azaltmanın önde gelen yolu, kömür ve fosil yakıtlara dayanan enerji üretimini mümkün olduğunca azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını finanse etmek, buna uygun iş alanları yaratmak ve enerji geçişini belirlenen tarih aralıklarında tamamlamak.

En büyük emisyon kaynağı ilk 20 içinde yer alan Türkiye’nin sera gazı emisyon istatistikleri ise şöyle:

TÜİK’in araştırdığı sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 azalarak 506,1 milyon ton (Mt) COeşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton COeşd., 2018 yılında 6,4 ton COeşd. ve 2019 yılında 6,1 ton COeşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı!

Toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında COeşd. olarak en büyük payı %72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %13,4 ile tarım, %11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,4 ile atık sektörü takip etti.

Hazırlayan: İpek AYDIN

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki Ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir