woman about to run during golden hour

Türk Halkı Neden Spor Yapmıyor?

İPSOS'un araştırmasına göre, Türk insanı haftada ortalama yalnızca 5.8 saatini spor yapmaya harcıyor. Günlük düşündüğümüzde bir saatten az olan bu oran, araştırmanın yapıldığı 29 ülke arasındaki en aktif ülke olan Hollanda'nın 12.8 saatlik oranından ...

2854030466

Türkiye’deki Gençlerin Spora Yaklaşımları

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından 25-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'de 26 şehirde 15-30 yaş arasındaki gençlerin spor alışkanlıkları incelenmiştir. Ankete katılan gençlerin %62.1'inin vücut kitle ...

person holding wire whisk mixing hair color

Türkiye Salgında Kilo Aldı!

IPSOS'un Şubat ayı sonunda yaptığı bireylerin salgın öncesi ve salgın sonrası kiloları, beslenme alışkanlıkları ve spor düzenlerini inceleyen çalışmanın sonuçlarına göre salgın sürecinde kilo alan vatandaşlar ortalama 6.6 kilo aldı. Anket katılımcıl ...