photo of child sitting by the table while looking at the imac

Çevrimiçi Dersler Ne Kadar Etkili?

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feza ORHAN’ın yürüttüğü TÜBİTAK projesine göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bir çalışmada öğrencilerin toplamda %10.1’lik bir kesimi ekran başındaki derslerini verimli geçiremediğini belirtiyor. Derslerini öğrenebildiklerini belirten öğrencilerin oranı ise %36.4.

Sınıf düzeylerine bakıldığında, ilkokul öğrencilerinin %52.3’ü derslerinden verim aldığını belirtirken, bu oran lise öğrencilerinde yalnızca %21.3 seviyesinde. Ortaokul öğrencilerinin ise yaklaşık yarısı derslerini kısmen öğrendiklerini belirtiyor. Derslerini hiç öğrenemediklerini söyleyen öğrencilerin oranı ise, sınıf düzeyi ile doğru orantılı yükseliyor.

Okul türüne bakıldığında ise resmi (devlet) okullarda öğrencilerin %31.6’sı ekran başındaki dersleri öğrendiğini belirtirken, bu oran özel okul öğrencileri için %43.7. Derslerini hiç öğrenemediğini belirten öğrenciler ise resmi okullarda %11.9’luk bir kesime sahipken, özel okullarda bu oran %7.4’e düşüyor.

Hazırlayan: Levent Sarı
Kaynak: COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci İle İlgili İlk ve
Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik
Bir Analiz

Bu İçeriğe Emojiyle Tepki Ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *